אקסל מסטר

מסטר מפתחת מערכת חדשה לטיפול אוטומטי והמרה של קבצי אקסל. המערכת מאפשרת להגדיר מבנים שונים של קבצי אקסל, להגדיר ביצוע פעולות שונות על הנתונים ולהעביר את הנתונים המעובדים לקובץ אקסל חדש במבנה מוגדר מראש.