מבטח סימון – מערכת תעבורת קבצים מול המסלקה הפנסיונית ויצרנים

מסטר תוכנה השלימה פיתוח מערכת בקרה על  תעבורת קבצי מידע בין מבטח-סימון ובין המסלקה הפנסיונית, חברות הביטוח וגופים פיננסיים. בשנתיים האחרונות השתנו מהותית תהליכי העבודה להעברת מידע ממעסיקים על הפקדות התשלומים לתנאים הסוציאליים של עובדיהם ("ממשק מעסיקים").

מסטר תוכנה פיתחה עבור מבטח סימון, סוכנות הביטוח הגדולה בישראל, מערכת בקרה על תהליכי קבלת הקבצים מלשכות השכר ו/או ממעסיקים, מעקב הטיפול בהם והפצה של הקבצים המעובדים למסלקה הפנסיונית ו/או ליצרנים השונים: קרנות פנסיה, חברות ביטוח, קופות גמל וקרנות השתלמות.

Watch Full Movie Online Streaming Online and Download