מרכז הסליקה של חברות הביטוח – הסבת מערכת מ-COBOL לטכנולוגית .Net

מרכז הסליקה של חברות הביטוח מקבל מדי חודש קבצים מחברות הביטוח המכילים מידע על ביטוחים שערכו בתחום ביטוח רכוש (אלמנטרי). הטיפול בקבצים אלו נעשה עד היום על ידי תוכניות COBOL.

מסטר תוכנה מבצעת הסבה של מערכת קליטת הנתונים והטיפול בהם לטכנולוגיה מודרנית ועדכנית. תוכניות המערכת החדשה שנכתבו באמצעות C# מול ORACLE מטפלות בקבצים בצורה יעילה ומתקדמת.