משרד התרבות והספורט – מערכת רכש פעילות תרבות בפריפריה

משרד התרבות והספורט מבקש לעודד פעילות תרבות בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. לשם כך, המשרד מסבסד לישובים בפריפריה רכישת סדרות תיאטרון, מחול, מוזיקה ועוד. חברת פמי פרימיום זכתה במכרז להפעלת הפעילות. חברת מסטר תוכנה מפתחת את התוכנה לביצוע הזמנת הסדרות על ידי הרשויות, העברת ההזמנות לספקים, מעקב תקציב המשרד לנושא, בקרת ביצוע והתחשבנות עם הספקים.Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

המערכת עובדת בסביבת האינטרנט, על בסיס טכנולוגית .Net ומאפשרת למשתמשי הרשויות המקומיות, עובדי משרד התרבות והספורט, הספקים השונים ועובדי פמי פרימיום לנהל את הפעילות בצורה מרוכזת, קלה ויעילה.